WIJ ZOEKEN EEN NIEUWE COLLEGA

WIJ ZOEKEN EEN NIEUWE COLLEGA

Hallo! Ben jij toevallig:

 • net afgestudeerd op een combinatie van bedrijfskunde en communicatie?
 • op zoek naar een hecht team dat met elkaar de zorg verbetert?
 • een man of vrouw met de ambitie een waanzinnig goede organisatieadviseur te worden?
 • in staat een betere vacature tekst te schrijven dan deze?

  Mooi, dan zoeken we jou! Hoe zou je het vinden om bij ons aan de slag te gaan als "junior organisatieadviseur in de zorg".

  Bekijk hier de vacature.

 • 8 september 2017

  DE EXCELLENTE MAATSCHAP DAAGT U UIT VOOR EEN MASTERCLASS GFMS

  DE EXCELLENTE MAATSCHAP DAAGT U UIT VOOR EEN MASTERCLASS GFMS

  De Excellente Maatschap daagt u uit voor een masterclass GFMS. Op donderdag 12 oktober organiseert de Excellente Maatschap een masterclass GFMS. De roep om aandacht voor het groepsfunctioneren van medisch specialisten (GFMS) klinkt steeds luider, zo toonde ook recent onderzoek onder bijna vierhonderd medisch specialisten aan. Tijdens deze masterclass ontdekt u de meest actuele inzichten in de ontwikkeling van het groepsfunctioneren van medisch specialistische vakgroepen en u verkrijgt houvast om in uw ziekenhuis met GFMS aan de slag te gaan. Meer informatie? Bekijk de flyer van de masterclass. Aanmelden voor de masterclass kan via de website www.excellentemaatschap.nl.

  27 juli 2017

  WIJ ZOEKEN EEN NIEUWE LEUKE COLLEGA

  WIJ ZOEKEN EEN NIEUWE LEUKE COLLEGA

  Hallo! Ben jij toevallig:

 • recent afgestudeerd aan de technische universiteit?
 • een koning(in) in Excel, maar vind je Excel eigenlijk voor beginners?
 • in staat om een simulatiemodel te bouwen?
 • een man / vrouw met de ambitie een fantastisch goede organisatieadviseur te worden?
 • op zoek naar een omgeving met betrokken, slimme, ambitieuze collega’s, waar ontwikkeling van jezelf en het team voorop staat?

  Mooi, dan zoeken we jou! Hoe zou je het vinden om bij ons aan de slag te gaan als "junior organisatieadviseur in de zorg".

  Bekijk hier de vacature.

 • 25 januari 2017

  PERSOONSVOLGENDE ZORG – EXPERIMENT ZUID LIMBURG

  PERSOONSVOLGENDE ZORG – EXPERIMENT ZUID LIMBURG

  Productieplafonds worden losgelaten, onafhankelijke vraagverheldering, meer keuzemogelijkheden voor de cliënt en blijven aansluiten bij zijn of haar wensen. En collega Herre van Kaam mag dit experiment begeleiden.

  Nieuwsgierig? Kijk op website waardigheid en trots voor bijvoorbeeld het plan van aanpak.

  23 december 2016

  WIJ WENSEN IEDEREEN EEN ENERGIEK 2017

  WIJ WENSEN IEDEREEN EEN ENERGIEK 2017

  De overgang naar 2017 nadert. Een goed moment om u namens alle medewerkers van de Vreelandgroep een ENERGIEK 2017 toe te wensen.

  Wij kijken terug op een jaar waarin we in veel sectoren in de zorg actief zijn geweest. Logistieke vraagstukken kwamen op ons pad, we droegen bij aan het verbeteren van teams en we namen ad interim management functies waar.

  Het gaat ons goed: de groep is dit jaar uitgebreid met enkele jonge adviseurs en we verwachten dat de groei doorzet in 2017.

  Kortom: energie genoeg binnen de Vreelandgroep.

  Graag tot ziens in het nieuwe jaar!

  21 december 2016

  ERASMUS MC VERPLAATST POLIKLINIEK LOCATIES VOLLEDIGE SPECIALISMEN VOORAFGAAND AAN NIEUWBOUW

  ERASMUS MC VERPLAATST POLIKLINIEK LOCATIES VOLLEDIGE SPECIALISMEN VOORAFGAAND AAN NIEUWBOUW

  De verhuizing staat voor de deur en tijdens de plan- en ontwerpfase is de wereld veranderd. Er wordt meer gewerkt rondom diagnoses en minder rondom specialismen. Hét moment om nog een keer te puzzelen met zo'n 450 poliklinische ruimtes. Wij brachten visueel in kaart waar elk spreekuur met het huidige plan gepositioneerd zou worden en wat volgens ons een beter passend alternatief zou zijn. Beter passend bij diagnose, patiënt en benodigde ruimte. Inmiddels zijn alle verschuivingen akkoord.

  7 december 2016

  Wij zoeken een collega - Organisatie adviseur in de zorg

  Wij zoeken een collega - Organisatie adviseur in de zorg

  De Vreelandgroep is een organisatie adviesbureau, gericht op de gezondheidszorg. Onze uitdaging is het beter laten presteren van zorginstellingen en professionals. Wij doen dat met veel energie, met een goed gevulde gereedschapskist onder de arm en met een stevige dosis gezond verstand.

  We zoeken versterking van een organisatie adviseur die ervaring heeft met het realiseren van blijvende verbeteringen in de zorg. Krijg jij professionals mee zodat iedereen zijn werk beter en met meer plezier kan uitvoeren? Dan ben jij misschien wel degene die ons team komt versterken!

  Onze opdrachten lopen uiteen van het begeleiden van maatschappen tot het ondersteunen van strategieontwikkeling, van het optimaliseren van bedrijfsprocessen tot ingrijpende cultuurveranderingstrajecten en van fusiebegeleiding tot simulatie. We doen dat in de cure en de care.

  Wie zoeken we:

 • Je hebt een WO denkniveau
 • Je hebt ruime advieservaring , bij voorkeur in de zorg
 • Je bent in staat zelfstandig opdrachten te verwerven
 • Je voert zelfstandig, dan wel in teamverband, opdrachten uit bij de opdrachtgever
 • Je hebt ervaring met veranderkundige cultuurtrajecten (van opstart tot borging)
 • Je hebt ervaring in projectmanagement en programmamanagement
 • Je bent ondernemend, doortastend en kritisch

  Informatie en sollicitatie

  Ben je geïnteresseerd en zie je jezelf wel bij ons werken, stuur dan je cv met begeleidende brief ter attentie van Peter Tiebout. Graag ontvangen we jouw reactie vóór 24 oktober a.s. op het volgende e-mailadres: info@vreelandgroep.nl . Het opgeven van een referentieproject en een assessment kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

  Op onze website www.vreelandgroep.nl staat meer informatie over ons en over onze projecten. Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature, neem dan contact op met Inge van de Voorde of Karine Neplenbroek : telefoon 035-5423922.

 • 6 oktober 2016

  SCRUM TRAINING

  SCRUM TRAINING

  Scrum is een projectaanpak om met een zelfsturend multidisciplinair team in korte cycli direct waarde te creëren met feedback als brandstof. Tijdens een tweedaagse Scrum training hebben wij hier alles over geleerd. Naast het bijbrengen van de theorie, zijn de diverse vormen en rollen van scrum geoefend met casussen uit onze eigen praktijk. Zowel interne projecten alsmede externe projecten bij de klant kunnen nu worden aangepakt met scrum. Twee leerzame dagen!

  9 augustus 2016

  Afstudeerstage: Het reduceren van wachttijden op de POS

  Afstudeerstage: Het reduceren van wachttijden op de POS

  Zoals vele ziekenhuizen in Nederland, organiseert VUmc de preoperatieve screening van patiënten op de polikliniek (POS). Patiënten voor electieve operaties van diverse afdelingen worden doorverwezen naar de POS. Dit resulteert in het feit dat de meeste patiënten inloop patiënten zijn. Piekuren van inloop patiënten gedurende de dag zorgen op de poli voor een toename van de wachttijden voor de patiënten en een toename in de werkdruk van het personeel. In mijn masteronderzoek ben ik op zoek gegaan naar de oorzaken van de huidige wachttijden op de POS en manieren om de wachttijden te verminderen.

  Met behulp van een simulatiemodel hebben we de preoperatieve processen geanalyseerd. Hierbij is met name gekeken naar de aankomst van de combinatie van inloop patiënten en patiënten met een afspraak. Meer specifiek is er gekeken naar de tijdsloten waarop de afspraken gepland moeten worden zodoende dat de wachttijden op de POS onder een acceptabel niveau blijven. Wanneer afspraken onder andere gepland worden op momenten met weinig inloop, kan dit de wachttijden reduceren met 42%.

  28 juli 2016

  ONDERZOEKSRAPPORT TEAMFUNCTIONEREN MEDISCH SPECIALISTEN

  Door: Evelien van Leeuwen

  ONDERZOEKSRAPPORT TEAMFUNCTIONEREN MEDISCH SPECIALISTEN

  Mijn naam is Evelien van Leeuwen en voor mijn studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht heb ik stage gelopen bij de Excellente Maatschap. Voor hen heb ik een onderzoek uitgevoerd naar teamfunctioneren van medisch specialisten.

  Wij hebben een onderzoek afgenomen naar de behoefte en vormgeving van teamfunctioneren van medisch specialisten. Dit onderzoek bestond uit een enquête die is ingevuld door 392 medisch specialisten. Daarnaast zijn tien verdiepende interviews afgenomen met vakgroepvoorzitters van 'best practices.' De onderzoeksvraag was: "In hoeverre hebben medisch specialisten behoefte om aandacht te besteden aan teamfunctioneren en hoe willen ze dit vorm geven?" Om deze vraag te beantwoorden zijn tevens ervaringen met IFMS en gedeeld IFMS geïnventariseerd. Uit dit onderzoek blijkt dat medisch specialisten behoefte hebben om meer aandacht te besteden aan teamfunctioneren in de vakgroep. Medisch specialisten willen hier eens per half jaar expliciet aandacht aan besteden. Vakgroepen weten vaak nog niet op welke manier zij het beste aandacht kunnen besteden aan teamfunctioneren. Hierin is een rol weggelegd voor het bestuur medische staf van ziekenhuizen. Zij kunnen vakgroepen stimuleren en motiveren om aan de slag te gaan met teamfunctioneren en hen diverse methodieken voorleggen om hiermee bezig te gaan.

  Meer aandacht voor teamfunctioneren kan ingezet worden als middel om 'voortdurend leren' centraal te zetten en werkt bovendien als preventief middel om disfunctioneren van medisch specialisten te voorkomen.

  In dit onderzoek zijn ook ervaringen met IFMS en gedeeld IFMS gepeild. Ervaringen met IFMS zijn wisselend. Hoewel medisch specialisten de meerwaarde van IFMS zien, wordt de bestaande methodiek van IFMS ter discussie gesteld. Er is behoefte aan vernieuwing van de IFMS methodiek, waarbij IFMS uitkomsten worden geborgd en IFMS vragenlijsten ook vragen over het functioneren van de vakgroep bevatten. Daarnaast stelt de meerderheid van de medisch specialisten voor om IFMS uitkomsten te delen in vakgroepen. Medisch specialisten die IFMS uitkomsten al delen, geven aan dit een positief effect heeft voor het individueel functioneren.

  Klik hier voor het definitieve onderzoeksrapport teamfunctioneren

  30 juni 2016

  Holacracy: een alternatief voor hiërarchie?

  Holacracy: een alternatief voor hiërarchie?

  Vandaag was er ruimte voor nieuwe inspiratie. Andere dagen ook natuurlijk, maar nu werd het op een presenteerblaadje aangereikt: ik ging naar Amsterdam, naar een workshop om meer te weten te komen over Holacracy. Het was een inspirerende dag met deelnemers uit de hele wereld (zover als Japan) die ingevlogen waren om erbij te kunnen zijn. De workshop werd gegeven door mr. Holocracy himself, Brian Robertson.

  En? Is het een alternatief voor hiërarchie?

  Nou, daar lijkt het wel op. Als metafoor kan je Holacracy vergelijken met het overstappen op een nieuw besturingssysteem van je computer, zoals bijvoorbeeld van Windows naar Apple of Linux. De onderliggende structuur van besluitvorming en zeggenschap verandert.

  Wat is het dan? Holacracy werkt met rollen: iedereen in de organisatie vervult één of meerdere rollen. De rollen werken weer samen in een cel. Van elke rol is duidelijk wat het doel is van de rol en wat de verantwoordelijkheden zijn die daarbij horen. Alles wat nodig je moet doen om het doel van je rol te bereiken, ben je verantwoordelijk om te doen. Tenzij dat iets vraagt van een andere rol, of een domein dat buiten jouw rol valt. Vergelijk met het wonen in een straat. Je kan je huis inrichten zoals je zelf wilt, niemand anders dan jij gaat daar over, al kunnen anderen natuurlijk je wel suggesties doen. Voor je echter in de auto van de buurman stapt, vraag je even aan je buurman of dat oké is. Klinkt logisch en dat is het ook.

  Het wijzigen van rollen, uitbreiden van rollen gebeurt continu. Holacracy doet in 2 type vergaderingen:

  • Tactical meetings: om iets gedaan te krijgen van “je buurman” dat je nodig hebt om het doel van jouw rol te bereiken.

  • Governance meetings: om rollen te splitsen, samenvoegen, nieuwe te creëren of verantwoordelijkheden aan rollen toe te voegen.

  Tijdens de dag werd in rollenspellen geoefend met deze werkwijze, wat het nog concreter en tastbaarder maakt. Je herkent vrij snel elementen van scrum / agile, van zelforganiserende teams en van taakhouders in teams. Wat nieuw is het niveau waarop het doordacht is en de verfrissende gedachte dat het hiërarchie kan vervangen. Het smaakt naar meer…. Meer weten, kijk ook eens op: http://www.holacracy.org/

  1 juni 2016

  SAMEN MET HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

  SAMEN MET HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

  Samen met het Rode Kruis hebben alle collega's van de Vreelandgroep twee dagen samen gezocht naar manieren om het Rode Kruis toekomstbestendig te houden. Onze samenleving verandert, de vrijwilligers veranderen en daarmee zou ook het Rode Kruis moeten veranderen om de aansluiting met haar vrijwilligers te behouden.

  Het waren twee inspirerende dagen, waarbij we in het bijzondere Humanity House hebben gebrainstormd, in het wijkcentrum Den Haag Zuid West inspirerende gesprekken hebben gevoerd met een grote verscheidenheid aan vrijwilligers en hebben afgesloten met een presentatie aan het Rode Kruis met de strategie die zij zouden kunnen inzetten.

  17 mei 2016

  VITALE COALITIE – ERASMUS MC

  VITALE COALITIE – ERASMUS MC

  Na een succesvolle afronding van het simulatiemodel voor het dagbehandelcentrum in het Erasmus MC, zijn we gevraagd een soortgelijk model te maken voor het dagbehandelcentrum in combinatie met het scopiecentrum en de Daniël den Hoed. Wederom werden de volgende vragen gesteld: Past het er allemaal in? Zo ja, op welke manier past het? Kan dit efficiënter en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten om het efficiënter te krijgen? Verschillende aandachtspunten werden op deze manier blootgelegd en besproken in een bijeenkomst van de vitale coalitie in het Erasmus MC. Zo wordt steeds inzichtelijker waar het Erasmus MC zich de komende tijd op moet focussen om het werken in de nieuwbouw zo goed mogelijk te laten verlopen.

  13 mei 2016

  METEN VAN DE ZELFORGANISATIE IN EEN TEAM

  METEN VAN DE ZELFORGANISATIE IN EEN TEAM

  WAAROM

  Organisaties die starten met zelforganisatie dragen taken en verantwoordelijkheden over aan de teams. Het doel is om teams de vrijheid en verantwoordelijkheid te geven om zorg af te stemmen op de behoefte van cliënten en betrokkenen. In de praktijk zien we dat teams verschillen in de snelheid en manier waarop zij een zelfsturend team vormen. Daarom gebruiken we in onze trajecten een enquête waarin we meten in welke fase een team zich bevindt. Dit leidt tot inzicht voor team en manager en maakt een betere overdracht en aansturing van taken en verantwoordelijkheden mogelijk.

  HOE

  Met behulp van stellingen vragen we ieder teamlid aan te geven waarin hij/zij zich het meest herkent. De stellingen gaan over de manier waarop cliënten en verwanten worden betrokken, hoe taken verdeeld zijn, hoe het team overlegt en leert, enzovoorts. Samen vormen deze stellingen een compleet beeld van de status van het team. Hiermee maken wij een advies op maat over elk van de bevraagde onderwerpen. Met dit advies kan het team zich zelfstandig verder ontwikkelen.

  WAT

  Wanneer een team met de stellingen aan de slag gaat, starten we een bijeenkomst waarin we met het gehele team de enquête invullen. Zo vormen we een gezamenlijk beeld van de begrippen en bedoeling van de enquête. Na de eerste bijeenkomst vult ieder teamlid de enquête vier keer per jaar in, zodat de voortgang van het team goed te volgen is.

  DE INVESTERING

  De eerste training met het team kost 1200 euro en de kosten per meting zijn 250 euro. Hiervoor krijgt het team een e-mail voor elke vragenlijst en een PowerPoint presentatie met de resultaten en een advies op maat.

  INTERESSE

  Wilt u graag zien hoe het werkt? Neem dan contact op met Herre van Kaam (035 5423922).

  4 maart 2016

  SYMPOSIUM ERASMUS MC - DAGBEHANDELCENTRUM

  SYMPOSIUM ERASMUS MC - DAGBEHANDELCENTRUM

  De afgelopen maanden deden wij voor het Erasmus MC onderzoek naar het nieuwe dagbehandelcentrum, waarin vele specialismen en zorgprocessen zullen samenkomen. De patiënten die hiernaartoe komen, maken gebruik van verschillende faciliteiten, zoals stoelen, bedden en behandelruimtes. De belangrijkste vragen waren: Past het er allemaal in? Zo ja, op welke manier past het? Kan dit efficiënter en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten om het efficiënter te krijgen? Met behulp van een simulatiemodel van het nieuwe dagbehandelcentrum konden wij antwoord geven op deze vragen en deze antwoorden presenteren op een intern symposium voor alle medewerkers van het Erasmus MC die bij deze verandering betrokken zijn.

  29 februari 2016

  VERSTERKEN VAN TEAM-EFFECTIVITEIT

  VERSTERKEN VAN TEAM-EFFECTIVITEIT

  Na de introductie van zelfsturing, merken professionals en management van een team in de revalidatiezorg dat de team-effectiviteit sterker kan. Onderlinge verwachtingen zijn niet altijd even duidelijk, en (werkdruk maar ook ‘handelingsverlegenheid’) maken dat bestaande beelden en verwachtingen niet altijd even goed worden uitgesproken. Het team voelt dat het anders moet, maar waar zit de sleutel tot de eerste stap? Eind januari begeleidden Herre van Kaam en Christel van Zijp een bijeenkomst, waarin deze eerste stap voor dit team werd gezet.

  Vooraf werd een gespreksronde met afgevaardigden van een drietal subteams en het management gehouden. Hieruit werd geleerd wat de teams vooral zouden moeten willen behouden, ontwikkelen en loslaten. Ook is een digitale vragenlijst uitgezet, waarin aan elk teamlid (ongeacht de rol) werd gevraagd waar hij/ zij vindt dat het team op de ladder van zelforganisatie staat. Dit is een vragenlijst die we regelmatig gebruiken om inzicht te krijgen in de fase waarin een team zich bevindt. Op de bijeenkomst werden de uitkomsten hiervan als opstap gebruikt, op weg naar het ‘echte gesprek’. Leidraad waren onder meer de fasen in teamontwikkeling van Tuckmann – je kunt niet komen tot een ‘performing team’ als het niet af & toe stormt. De stormfase is nodig om de urgentie te ervaren van het opnieuw maken van onderlinge afspraken / verhelderen van onderlinge verwachtingen!

  In de onderlinge samenwerking ontstaan - als teams onder druk staan - vaak onderlinge relaties in termen van de drama-driehoek: er zijn slachtoffers, redders en aanklagers. Dat dit leidt tot ineffectief samenwerken, mag duidelijk zijn. Dit patroon kan doorbroken worden door bewustwording en komen tot een ‘winnaarsdriehoek’. In deze vorm van samenwerken spreken collega’s elkaar op een volwassen manier aan in termen van ‘wat heb ik te bieden’, ‘wat heb ik nodig?’ en ‘waar liggen mijn grenzen?’. De rode draad die deze manier van elkaar beter kennen en begrijpen met zich meebrengt, vormt voor dit team de basis voor de ronde van individuele startgesprekken waarin opnieuw wordt besproken wat management en professionals van elkaar verwachten en welke afspraken gemaakt worden.

  29 februari 2016

  BEZOEK AAN MORNINGSTAR

  BEZOEK AAN MORNINGSTAR

  Eén van de inspirerende voorbeelden van zelforganisatie is het bedrijf Morning Star uit Californië. In dit filmpje zie je wat zelforganisatie betekent voor Morning Star. Het bedrijf is één van de case-studies uit het boek Leloux: reinventing organisations. Het is inspirerend zoals de mensen er werken, doen en denken. Ik wil er meer van weten, met eigen ogen zien, voelen, horen en proeven hoe het is. Daarom ga ik er naartoe. Ik spreek onder andere met Doug Kirkpatrick, verbonden aan het self-management institute van Morning Star. Hij schreef ook het boek Beyond Empowerment, the age of the self-managed organization. Een aanrader: als een roman geschreven van een bestaand bedrijf dat start met het vormen van het idee van zelforganisatie en start met implementatie. Het leest net niet als een recept, maar de ingrediënten die gebruikt worden zijn al inspirerend. Natuurlijk ga ik er naartoe met vele vragen, maar mogelijk heb jij ze ook? Laat je me weten waarop je antwoord zou willen hebben, dan kan ik ze stellen. Wil je weten hoe het was? Stuur me een bericht, dan krijg je een verslag.

  Herre van Kaam - vankaam@vreelandgroep.nl

  29 februari 2016

  BENCHMARK REVALIDATIE MODULEREGISTRATIE

  BENCHMARK REVALIDATIE MODULEREGISTRATIE

  De revalidatiesector werkt hard aan de ontwikkeling van een alternatieve bekostigingssystematiek op basis van behandelmodules. De Vreelandgroep ondersteunde in 2015 meerdere revalidatie-instellingen bij de implementatie van de daarbij horende moduleregistratie en is ook dit jaar nog op dat terrein actief.

  Wij zien binnen de sector een toenemende behoefte aan meer ondersteuning en handvatten voor de inhoudelijke toepassing van de moduleregistratie, zowel bij het indiceren door de revalidatieartsen, als bij het registreren door de leden van het behandelteam. Voor ons reden om het initiatief te nemen met een aantal instellingen in relatief klein verband een benchmark op te starten, waarin we met elkaar aan de hand van data over de module-indicatie en –registratie en de inzichten die daaruit volgen, in gesprek gaan. Wilt u hierover meer informatie ontvangen? Mail dan naar info@vreelandgroep.nl.

  16 februari 2016

  ZORGPROCESSEN IN KAART MET DATA PROCESS MINING

  ZORGPROCESSEN IN KAART MET DATA PROCESS MINING

  Ziekenhuizen zitten op een schat aan data, waarmee inzicht kan worden gegeven in de kwaliteit en doelmatigheid van zorgprocessen. Met data process mining maken wij inzichtelijk hoe de meest voorkomende processen verlopen. Met deze gegevens kan het gesprek plaatsvinden over goede zorg en kunnen gefundeerde keuzes worden gemaakt. Met behulp van simulatie kunnen we de impact inschatten van veranderende behandelwijzen, zonder deze al daadwerkelijk in te voeren. Dit leidt tot doelgerichte en onderbouwde kwaliteitsverbetering en innovatie.

  16 februari 2016

  HAAL HET BESTE UIT JEZELF

  HAAL HET BESTE UIT JEZELF

  Christel van Zijp heeft als coach de projectleider van de strategiegroep van Yulius (Kinder- en jeugdpsychiatrie & autisme) geholpen om een heldere en mooie strategienota neer te zetten. In deze strategienota wordt uitgelegd waarop Yulius in 2016-2018 haar pijlen gaat richten, namelijk: ieder het beste uit zichzelf te laten halen.

  25 november 2015